Đang tải...
Đã thêm vào giỏ hàng...
Bạn Nhông Phan
Ngày: 28/11/2019

"Biết vậy không dùng, vì dùng thì bị kiểu thích thiệt ấy! Thích nhất là lúc đọc thành phần thích mê vì thấy toàn thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, cỏ mần trần, bồ hòn... bla bla các kiểu cộng thêm Không paraben, Không chất làm đặc, làm sánh và Không hóa chất độc hại vì sẽ hợp với da đầu nhạy cảm của đứa như mình...."
Thông báo
X
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này