Đang tải...
Đã thêm vào giỏ hàng...
Dịch vụ Refill là gì?
Ngày: 04/12/2019

Refill là dịch vụ làm đầy sản phẩm bạn đang sử dụng khi đến hạn do sử dụng gần hết hoặc đơn giản là bạn muốn trải nghiệm sản phẩm với mong muốn không sử dụng chai nhựa để giúp bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, Refill còn giúp bạn tiết kiệm đến 30% so với mua chai/lọ đóng sẵn nữa đấy.

Sản phẩm có thể refill là 5 loại Dầu gội bồ kết thảo dược dành cho tóc thường, nhờn, nhuộm, khô, nam và Dung dịch giảm tiết nhờn.

Thông báo
X
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này